Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 27 2017

wwojtl
3106 59b6
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
wwojtl
4024 726d
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
wwojtl
1404 7a90 500
Reposted fromoll oll

March 26 2017

6306 c2b0 500

Rustic bath

Photographer: Gene Oryx

Reposted fromNSFWorld NSFWorld

March 25 2017

8084 c644

markingatlightspeed:

diananock:

thebeautyofperception:

Aw, yeah, that’s the good shit.

That one with the grafitti’d road is Centralia Pennsylvania! A fire has raged in the coal mines underground there for decades, filling the area with poison fumes and undermining the town atop it, making it uninhabitable!

It’s constantly blanketed in smoke as you get further in, and it’s the town Silent Hill was inspired by! People reference it in the graffitti, and the road in, the closest you can legally and safely go, is filled with pleas for visitors to join the painter at “our special place”.

Reposted fromheadofporridge headofporridge
wwojtl
5955 9277
Reposted fromzungud zungud
wwojtl
Ty nie potrzebujesz wcale mnie.
Potrzebujesz kogoś, kto będzie Cię
nieustannie głaskał słowami, kto otuli
Cię puchową kołdrą i przykryje szklanym
kloszem. A ja nie umiem nie ranić, ja
wydrapuję oczy słowami, rozrywam duszę
milczeniem i kocham, kocham tak mocno, że
wszelkie szklane klosze przy mnie pękają,
— Charlotte Nieszyn Jasińska - Szepty Charlotte

March 24 2017

8067 855d
Reposted fromNSFWorld NSFWorld
6908 5111 500

tastefullyoffensive:

Small but mighty. (via gallowboob)

Reposted frommythicgeek mythicgeek

March 22 2017

wwojtl
9271 a239 500
Kolejna sinusoida emocjonalna. Ugh.

Reposted fromwoes woes
0146 1da8 500
wwojtl
9839 d040 500
Reposted frommonarchy monarchy

March 21 2017

wwojtl
7474 943f 500
Reposted fromToyJoy ToyJoy
wwojtl
Udawałem, że to nie było nic wielkiego, kiedy tak naprawdę złamało mi serce.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
wwojtl
Jeśli jest coś pięknego, jeśli dwoje ludzi się kocha, jeśli są szczęśliwi, to się nie szuka niczego innego, żadnego substytutu. Kiedy byłam zakochana, miałam gdzieś facetów, inni mężczyźni zupełnie mnie nie obchodzili, nawet gdyby stanął przede mną książę na białym koniu, pewnie bym nie zauważyła. Liczył się on i tylko on. I to jest najważniejsze: być z kimś i nie szukać wrażeń na boku. Być z kimś tak na sto procent, całym sobą.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
wwojtl
(…) zrozumiała, że się w nim zakochała. Nagle zdała sobie sprawę, że chciała więcej. Że chciała wszystko. Całą bajkę. Księcia na białym koniu, miłość, seks, przyjaźń, zrozumienie, zaufanie, i to w dodatku na wyłączność. Nie skrawki jakiegoś tam romansu, taniej zabawy, zmarnowanego czasu. Nie. Chciała wszystko, co najlepsze.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
wwojtl
Jeśli nie wiesz czego chcesz, to masz to, czego nie chcesz.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality

March 19 2017

wwojtl
8055 ca6c
Reposted frominto-black into-black
wwojtl
Reposted fromglamourista glamourista
wwojtl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl