Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 02 2017

wwojtl
8069 3b6a 500
Marcin Sacha
Reposted fromMaryiczary Maryiczary

June 01 2017

wwojtl
9776 8f9b
Reposted fromstellarsocker stellarsocker
wwojtl
Reposted fromFlau Flau

May 31 2017

wwojtl

Co dzień kochając cię płaczę,

tęsknię za tobą — patrząc,

oczy mi popieleją,

wiedzą, że nie zobaczą.

 

A z ciebie gorycz płynie

jak w niebo dym spokojny,

dzień jak liść kruchy się zwinie

i ptak, co w śpiew niezbrojny.

 

Przysiadają na mnie modlitwy

przelotne, ach, przelotne.

Elementarne bitwy,

trwożne, samotne.

 

Uczę się ciała na pamięć

i umiem. Widać dusza

jest jeszcze, która kłamie,

a we mnie śmierć porusza.

 

Po snów kipieli ciemne)

szukam cię, tak się spalam,

ręce mi nadaremne

jak ptak, co gniazdo kala.

 

I może by w milczeniu

i w cierpieniu by może,

cóż, kiedy nocy grożę,

niedowidzeniu.

 

I takim ci ja hardy

jak ręce, co rycerzom

przypinają kokardy,

w których siłę nie wierzą.

 

I takim ci ja mocarz,

że kiedy słów nie trzeba,

nie umiem stworzyć nieba

miłością w oczach.

— Krzysztof Kamil Baczyński
Reposted fromonakochago onakochago

May 30 2017

1285 7109 500
Reposted fromgrompfus grompfus

May 29 2017

8770 ec29 500
Reposted fromitoweryou itoweryou

May 28 2017

wwojtl
wwojtl
Reposted fromFlau Flau
8575 18aa
Reposted frominkdrgn inkdrgn
wwojtl
0117 060f
Reposted frommisterpeter misterpeter
wwojtl
0613 2d84 500
Reposted fromdepressiverealism depressiverealism
6400 6460
Reposted fromillogical illogical

May 27 2017

wwojtl

May 24 2017

wwojtl
3031 c35a 500
Reposted fromnutt nutt
wwojtl
3477 091b
Reposted fromconleymepb conleymepb

May 23 2017

wwojtl
1236 c0d5 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind

May 22 2017

wwojtl
2040 3fbe 500
Reposted frominherent inherent

May 21 2017

wwojtl
Reposted frombeer beer
0969 e7eb 500
Reposted from10k-saints 10k-saints

May 14 2017

4512 bec0

Vandalism or art?

Reposted frommyry myry
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl